E-learning kurzy radiační ochrany.

INTERAKTIVNÍ E-LEARNINGOVÉ KURZY a PREZENČNÍ KURZY RADIAČNÍ OCHRANY

 • Kurzy radiační ochrany lze plnohodnotně absolvovat na mobilních zařízeních.
  Kurzy lze plnohodnotně absolvovat na mobilních zařízeních.

Nabízíme kurzy radiační ochrany z oblastí:

Další odborná příprava pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany pro oblast lékařského ozáření, průmyslu, přírodního ozáření („refresh“ kurzy radiační ochrany) – E-learning kurzy,

Příprava osoby zajišťující ochranu registranta (stomatologie, kostní denzitometr) – E-learning kurzy,

Odborná příprava pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany – prezenční kurzy.

Na e-learning kurzech radiační ochrany (další odborná příprava, kurz pro registranty) si dáváme záležet, nejedná se o žádné jednorázové naplnění legislativního požadavku v podobě webináře nebo prezenční přednášky.

 • přístupné jak z PC tak z mobilních zařízení
 • kurzy tvořené pod záštitou Státního ústavu radiační ochrany odborníky ve svém oboru
 • studujte si vlastním tempem ve Vámi zvolenou dobu
 • kurzy jsou členěné do přehledných logických celků (kapitoly, slajdy) – ideální i pro studování po malých částech
 • do kurzu budete mít přístup po dobu pěti let od prvního průchodu kurzem, tedy po celou dobu platnosti Další odborné přípravy.
 • v případě, že vlastníte více druhů ZOZ, můžete se zapsat do kurzu v libovolném čase, nejste limitováni žádnými pevně stanovenými termíny kurzu

 • využití interaktivních grafů, které pomohou lépe pochopit oblasti, které jste třeba dosud plně nepochopili. Součástí kurzu je procvičování, kde si sami ověříte, zda jste dané problematice dobře porozuměli
 • kurzy jsou průběžně aktualizovány, takže nepřijdete o žádné nové a důležité informace v oblasti radiační ochrany při lékařském ozáření
 • na certifikátu o absolvování kurzu naleznete unikátní kód, prostřednictvím kterého můžete komukoliv prokázat, že jste jej absolvovali
 • závěrečný test můžete opakovat nekonečně mnohokrát a sledovat své zlepšení i poté, co splníte požadavky na vystavení certifikátu o absolvování Další odborné přípravy.

Potřebuji kurz z radiační ochrany a nevím, na jaký kurz se přihlásit?

 • Mám již zvláštní odbornou způsobilost (ZOZ) k činnostem důležitým z hlediska radiační ochrany:
  V takovém případě je nutné absolvovat do 5 let od obdržení dokladu o ZOZ kurz další odborné přípravy. Tyto kurzy nabízíme formou e-learningu.
 • Jsem/chci být registrant:
  V takovém případě je nutné absolvovat vzdělávací kurz pro registranty (zubní rtg, denzitometr), a po 5 letech jej pravidelně opakovat. Tyto kurzy nabízíme formou e-learningu.
 • Nemám ještě zvláštní odbornou způsobilost (ZOZ) k činnostem důležitým z hlediska radiační ochrany:
  V takovém případě je nutné absolvovat kurz odborné přípravy pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany. Tyto kurzy pořádáme prezenčně (v případě nepříznivé epidemiologické situace online).

Podívejte se na ukázku prvků z e-learningových kurzů radiační ochrany

Interaktivní prvky pro názornou ilustraci probírané látky

Výklad se snažíme doprovázet interaktivními prvky, které názorně vysvětlují probíranou látku nebo slouží k jejímu lepšímu pochopení či zapamatování.

Následují prvek je použit v kurzech Další odborné přípravy. Ukazuje přímo vliv nastaveného napětí při získávání rentgenového snímku na kvalitu obrazu ve formě zhoršujícího se kontrastu pro vyšší energie.

Při výkladu tak můžete sledovat pomocí posuvníku , jak se mění kvalita snímku v závislosti na energii.

V kurzech se tedy setkáte s různými interaktivními prvky v podobě přetahovaček, doplňovaček, identifikace objektů na obrázcích apod.

Interaktivní grafy

Složité funkce u nichž chceme mít jistotu, že správně pochopíte jejich průběh a závislost na ovlivňujících parametrech, Vám ukážeme v interaktivním grafu.

Interaktivní graf je z kurzu Další odborné přípravy pro radioterapii. Demonstruje poměrně složitou křivku (pro pravděpodobnost komplikace pro ozářený orgán nebo tkáň v závislosti na dávce při radioterapii), jejíž výklad může zastrašit nejednoho studenta.

Křivka závisí na několika parametrech z nichž dva důležité parametry můžete nastavovat pomocí pomocí a sledovat jak se tvar křivky v závislosti na jejich hodnotách mění.

Přehledné ilustrace a animace

Mnoho dějů je nejsnazší vykládat pomocí ilustrací nebo animací. Výklad doprovázíme přehlednými ilustracemi, které samy o sobě vysvětlují probíraný jev. Tam kde nestačí ilustrace, používáme animace.

Animace je z kurzů Další odborné přípravy. Názorně ilustruje vznik dvou jednoduchých zlomů DNA.

animace poškození DNA

Můžete se podívat na seznam námi nabízených kurzů radiační ochrany: