Kurzy další odborné přípravy

SEZNAM DOSTUPNÝCH E-LEARNING KURZŮ

Další odborná příprava pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany – vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním radiační ochrany v radioterapii

Cena s DPH: 4700 Kč (3884 Kč bez DPH)

Kurz představuje šestihodinovou další odbornou přípravu, která je požadována vyhláškou 409/2016 Sb., a to pro pracovníky, kteří vykonávají následující činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany:

  • vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany jako dohlížející  osoba nebo osoba s přímým dohledem nad radiační ochranou na pracovišti radioterapie
  • vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany jako dohlížející osoba nebo jako osoba s přímým dohledem nad radiační ochranou při hodnocení vlastností ZIZ v radioterapii.

Online e-learningový kurz (více informací na úvodní straně) je rozdělen do tématických okruhů. Kurz není nutné absolvovat vcelku, můžete jej procházet po libovolných částech a kdykoliv se do něj opět vracet. Mezi jednotlivé výukové slajdy je vložena kontrolní otázka či interaktivní prvek sloužící k ověření pochopení dané problematiky. Kurz je zakončen testem pro ověření znalostí (po kurzu Další odborné přípravy není potřeba absolvovat zkoušku na SÚJB).

Garant: Ing. Irena Koniarová, Ph. D.

Přihláška ke kurzu prostřednictvím přihlašovacího formuláře.

Další odborná příprava pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany – vykonávání hodnocení vlastností zdroje ionizujícího záření pro radioterapii

Cena s DPH: 4700 Kč (3884 Kč bez DPH)

Kurz představuje šestihodinovou další odbornou přípravu, která je požadována vyhláškou 409/2016 Sb., a to pro pracovníky, kteří vykonávají následující činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany:

  • řízení a vykonávání hodnocení vlastností zdroje ionizujícího záření pro RADIOTERAPII.

Online e-learningový kurz (více informací na úvodní straně) je rozdělen do tématických okruhů. Kurz není nutné absolvovat vcelku, můžete jej procházet po libovolných částech a kdykoliv se do něj opět vracet. Mezi jednotlivé výukové slajdy je vložena kontrolní otázka či interaktivní prvek sloužící k ověření pochopení dané problematiky. Kurz je zakončen testem pro ověření znalostí (po kurzu Další odborné přípravy není potřeba absolvovat zkoušku na SÚJB).

Garant: Ing. Irena Koniarová, Ph. D.

Přihláška ke kurzu prostřednictvím přihlašovacího formuláře.

Další odborná příprava pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany – vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním radiační ochrany v radiodiagnostice

Cena s DPH: 4700 Kč (3884 Kč bez DPH)

Kurz představuje šestihodinovou další odbornou přípravu, která je požadována vyhláškou 409/2016 Sb., a to pro pracovníky, kteří vykonávají následující činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany:

  • vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany jako dohlížející  osoba nebo osoba s přímým dohledem nad radiační ochranou na pracovišti v radiodiagnostice
  • vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany jako dohlížející osoba nebo jako osoba s přímým dohledem nad radiační ochranou při hodnocení vlastností ZIZ v radiodiagnostice

Online e-learningový kurz (více informací na úvodní straně) je rozdělen do tématických okruhů. Kurz není nutné absolvovat vcelku, můžete jej procházet po libovolných částech a kdykoliv se do něj opět vracet. Mezi jednotlivé výukové slajdy je vložena kontrolní otázka či interaktivní prvek sloužící k ověření pochopení dané problematiky. Kurz je zakončen testem pro ověření znalostí (po kurzu Další odborné přípravy není potřeba absolvovat zkoušku na SÚJB).

Garant: Ing. Lucie Súkupová, Ph. D.

Přihláška ke kurzu prostřednictvím přihlašovacího formuláře.

Další odborná příprava pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany – vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním radiační ochrany v nukleární medicíně

Cena s DPH: 4700 Kč (3884 Kč bez DPH)

Kurz představuje šestihodinovou další odbornou přípravu, která je požadována vyhláškou 409/2016 Sb., a to pro pracovníky, kteří vykonávají následující činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany:

  • vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany jako dohlížející  osoba nebo osoba s přímým dohledem nad radiační ochranou v nukleární medicíně

Online e-learningový kurz (více informací na úvodní straně) je rozdělen do tématických okruhů. Kurz není nutné absolvovat vcelku, můžete jej procházet po libovolných částech a kdykoliv se do něj opět vracet. Mezi jednotlivé výukové slajdy je vložena kontrolní otázka či interaktivní prvek sloužící k ověření pochopení dané problematiky. Kurz je zakončen testem pro ověření znalostí (po kurzu Další odborné přípravy není potřeba absolvovat zkoušku na SÚJB).

Garant: Ing. Dana Prchalová

Přihláška ke kurzu prostřednictvím přihlašovacího formuláře.

Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta na pracovištích se zubním rentgenovým zařízením

Cena s DPH: 3900 Kč (3223 Kč bez DPH)

Kurz představuje šestihodinovou přípravu, která je požadována vyhláškou 409/2016 Sb., a to pro pracovníky, kteří vykonávají:

  • přípravu osoby zajišťující radiační ochranu registranta na pracovištích se zubním rentgenovým zařízením (stomatologická pracoviště s rentgenovým zařízením)

Online e-learningový kurz (více informací na úvodní straně) je rozdělen do tématických okruhů. Kurz není nutné absolvovat vcelku, můžete jej procházet po libovolných částech a kdykoliv se do něj opět vracet. Mezi jednotlivé výukové slajdy je vložena kontrolní otázka či interaktivní prvek sloužící k ověření pochopení dané problematiky. Kurz je zakončen testem pro ověření znalostí (po kurzu Další odborné přípravy není potřeba absolvovat zkoušku na SÚJB).

Garant: Ing. Leoš Novák

Přihláška ke kurzu prostřednictvím přihlašovacího formuláře.


KURZY V PŘÍPRAVĚ

S dalšími kurzy prosíme o strpení. Intenzivně na nich pracujeme. Na kurzech si dáváme záležet, aby nebyly jen pouhým naplněním legislativních požadavků, ale obsahovaly užitečný hodnotný výklad. Další kurzy budou přibývat v průběhu podzimu.

V PŘÍPRAVĚ: Další odborná příprava pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany – řízení a vykonávání hodnocení vlastností zdroje ionizujícího záření v radiodiagnostice

Cena s DPH: 4700 Kč (3884 Kč bez DPH)

Kurz představuje šesti hodinovou další odbornou přípravu, která je specifikována Vyhláškou č. 409/2016 Sb., a to pro pracovníky, kteří vykonávají následující činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany:

  • řízení a vykonávání hodnocení vlastností zdroje ionizujícího záření pro RADIODIAGNOSTIKU.

Online e-learningový kurz (více informací na úvodní straně) je rozdělen do tématických okruhů. Kurz není nutné absolvovat vcelku, můžete jej procházet po libovolných částech a kdykoliv se do něj opět vracet. Mezi jednotlivé výukové slajdy je vložena kontrolní otázka či interaktivní prvek sloužící k ověření pochopení dané problematiky. Kurz je zakončen testem pro ověření znalostí (po kurzu Další odborné přípravy není potřeba absolvovat zkoušku na SÚJB).

Termín zpřístupnění kurzu: podzim 2021 Q1/2022.

Garant: Ing. Leoš Novák