E-learning kurzy další odborné přípravy a přípravy osob zajišťující radiační ochranu registranta

SEZNAM DOSTUPNÝCH E-LEARNING KURZŮ RADIAČNÍ OCHRANY

Kurzy další odborné přípravy jsou pro držitele zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ) a je nutné je absolvovat do pěti let od obdržení dokladu o ZOZ.

Kurzy pro registranty je nutné absolvovat v případě, že chcete být registrant. Poté je nutné kurz každých 5 let opakovat.

Další odborná příprava pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany – měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů uvolňovaných z pracovišť s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření (NORM pracoviště)

Cena s DPH: 4700 Kč (3884 Kč bez DPH)

Kurz představuje šestihodinovou přípravu, která je požadována vyhláškou 409/2016 Sb., a to pro pracovníky, kteří vykonávají následující činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany:

 • měření a hodnocení obsahu radionuklidů v radioaktivní látce UVOLŇOVANÉ z pracoviště s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření podle § 95 odst. 1 písm. b) AZ

Online e-learningový kurz (více informací na úvodní straně) je rozdělen do deseti tematických okruhů. Kurz není nutné absolvovat vcelku, můžete jej procházet po libovolných částech a kdykoliv se do něj opět vracet.

Mezi jednotlivé výukové slajdy je vložena kontrolní otázka či interaktivní prvek sloužící k ověření pochopení dané problematiky. Kurz je zakončen testem pro ověření znalostí (po kurzu Další odborné přípravy není potřeba absolvovat zkoušku na SÚJB).

Garant: Ing. Tereza Doksanská

Přihláška ke kurzu prostřednictvím přihlašovacího formuláře.

Další odborná příprava pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany – řízení a vykonávání hodnocení vlastností zdroje ionizujícího záření v radiodiagnostice

Cena s DPH: 4700 Kč (3884 Kč bez DPH)

Kurz představuje šesti hodinovou další odbornou přípravu, která je specifikována Vyhláškou č. 409/2016 Sb., a to pro pracovníky, kteří vykonávají následující činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany:

 • řízení a vykonávání hodnocení vlastností zdroje ionizujícího záření pro RADIODIAGNOSTIKU.

Online e-learningový kurz (více informací na úvodní straně) je rozdělen do deseti tematických okruhů. Kurz není nutné absolvovat vcelku, můžete jej procházet po libovolných částech a kdykoliv se do něj opět vracet.

Radiodiagnostická část tohoto kurzu předpokládá znalosti z oboru a není tedy vhodná pro studenty, kteří se s danou tematikou chtějí seznámit nebo v tomto oboru profesionálně nepůsobí.

Mezi jednotlivé výukové slajdy je vložena kontrolní otázka či interaktivní prvek sloužící k ověření pochopení dané problematiky. Kurz je zakončen testem pro ověření znalostí (po kurzu Další odborné přípravy není potřeba absolvovat zkoušku na SÚJB).

Garant: Ing. Leoš Novák

Přihláška ke kurzu prostřednictvím přihlašovacího formuláře.

Další odborná příprava pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany – měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech

Cena s DPH: 4700 Kč (3884 Kč bez DPH)

Kurz představuje šestihodinovou přípravu, která je požadována vyhláškou 409/2016 Sb., a to pro pracovníky, kteří vykonávají následující činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany:

 • vykonávání služeb významných z hlediska radiační ochrany, a to měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech podle § 101 odst. 2 písm. a) AZ

Online e-learningový kurz (více informací na úvodní straně) je rozdělen do osmi tematických okruhů. Kurz není nutné absolvovat vcelku, můžete jej procházet po libovolných částech a kdykoliv se do něj opět vracet.

Mezi jednotlivé výukové slajdy je vložena kontrolní otázka či interaktivní prvek sloužící k ověření pochopení dané problematiky. Kurz je zakončen testem pro ověření znalostí (po kurzu Další odborné přípravy není potřeba absolvovat zkoušku na SÚJB).

Garant: Ing. Tereza Doksanská

Přihláška ke kurzu prostřednictvím přihlašovacího formuláře.

Další odborná příprava pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany – měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vodě

Cena s DPH: 4700 Kč (3884 Kč bez DPH)

Kurz představuje šestihodinovou další odbornou přípravu, která je požadována vyhláškou 409/2016 Sb., a to pro pracovníky, kteří vykonávají následující činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany:

 • vykonávání služeb významných z hlediska radiační ochrany, a to měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vodě podle §100 odst. 2 písm. a)

Online e-learningový kurz (více informací na úvodní straně) je rozdělen do osmi tematických okruhů. Kurz není nutné absolvovat vcelku, můžete jej procházet po libovolných částech a kdykoliv se do něj opět vracet.

Mezi jednotlivé výukové slajdy je vložena kontrolní otázka či interaktivní prvek sloužící k ověření pochopení dané problematiky. Kurz je zakončen testem pro ověření znalostí (po kurzu Další odborné přípravy není potřeba absolvovat zkoušku na SÚJB).

Garant: Ing. Alena Kelnarová

Přihláška ke kurzu prostřednictvím přihlašovacího formuláře.

Další odborná příprava pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany – hodnocení vlastností zdrojů při používání zdrojů v průmyslu, školství nebo výzkumu

Cena s DPH: 4700 Kč (3884 Kč bez DPH)

Kurz představuje šestihodinovou přípravu, která je požadována vyhláškou 409/2016 Sb., a to pro pracovníky, kteří vykonávají následující činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany:

 • řízení a vykonávání hodnocení vlastností zdroje ionizujícího záření v průmyslu, školství a výzkumu.

Online e-learningový kurz (více informací na úvodní straně) je rozdělen do sedmi tematických okruhů. Kurz není nutné absolvovat vcelku, můžete jej procházet po libovolných částech a kdykoliv se do něj opět vracet.

Mezi jednotlivé výukové slajdy je vložena kontrolní otázka či interaktivní prvek sloužící k ověření pochopení dané problematiky. Kurz je zakončen testem pro ověření znalostí (po kurzu Další odborné přípravy není potřeba absolvovat zkoušku na SÚJB).

Garant: RNDr. Zdeněk Rozlívka

Přihláška ke kurzu prostřednictvím přihlašovacího formuláře.

Další odborná příprava pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany – soustavný dohled při používání zdrojů v průmyslu, školství nebo výzkumu

Cena s DPH: 4700 Kč (3884 Kč bez DPH)

Kurz představuje šestihodinovou další odbornou přípravu, která je požadována vyhláškou 409/2016 Sb., a to pro pracovníky, kteří vykonávají následující činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany:

 • vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany jako dohlížející osoba nebo osoba s přímým dohledem nad radiační ochranou v průmyslu, školství nebo výzkumu

Online e-learningový kurz (více informací na úvodní straně) je rozdělen do sedmi tematických okruhů. Kurz není nutné absolvovat vcelku, můžete jej procházet po libovolných částech a kdykoliv se do něj opět vracet.

Mezi jednotlivé výukové slajdy je vložena kontrolní otázka či interaktivní prvek sloužící k ověření pochopení dané problematiky. Kurz je zakončen testem pro ověření znalostí (po kurzu Další odborné přípravy není potřeba absolvovat zkoušku na SÚJB).

Garant: RNDr. Zdeněk Rozlívka

Přihláška ke kurzu prostřednictvím přihlašovacího formuláře.

Vzdělávací kurz – příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta na pracovištích se zubním rentgenovým zařízením

Cena s DPH: 3900 Kč (3223 Kč bez DPH)

Kurz představuje šestihodinovou přípravu, která je požadována vyhláškou 409/2016 Sb., a to pro pracovníky, kteří vykonávají:

 • přípravu osoby zajišťující radiační ochranu registranta na pracovištích se zubním rentgenovým zařízením (stomatologická pracoviště s rentgenovým zařízením)

Online e-learningový kurz (více informací na úvodní straně) je rozdělen do šesti tematických okruhů. Kurz není nutné absolvovat vcelku, můžete jej procházet po libovolných částech a kdykoliv se do něj opět vracet.

Mezi jednotlivé výukové slajdy je vložena kontrolní otázka či interaktivní prvek sloužící k ověření pochopení dané problematiky. Kurz je zakončen testem pro ověření znalostí (po kurzu Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta na pracovištích se zubním rentgenovým zařízením není potřeba absolvovat zkoušku na SÚJB).

Garant: Ing. Leoš Novák

Přihláška ke kurzu prostřednictvím přihlašovacího formuláře.

Další odborná příprava pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany – vykonávání hodnocení vlastností zdroje ionizujícího záření pro radioterapii

Cena s DPH: 4700 Kč (3884 Kč bez DPH)

Kurz představuje šestihodinovou další odbornou přípravu, která je požadována vyhláškou 409/2016 Sb., a to pro pracovníky, kteří vykonávají následující činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany:

 • řízení a vykonávání hodnocení vlastností zdroje ionizujícího záření pro RADIOTERAPII.

Online e-learningový kurz (více informací na úvodní straně) je rozdělen do osmi tematických okruhů. Kurz není nutné absolvovat vcelku, můžete jej procházet po libovolných částech a kdykoliv se do něj opět vracet.

Mezi jednotlivé výukové slajdy je vložena kontrolní otázka či interaktivní prvek sloužící k ověření pochopení dané problematiky. Kurz je zakončen testem pro ověření znalostí (po kurzu Další odborné přípravy není potřeba absolvovat zkoušku na SÚJB).

Garant: Ing. Irena Koniarová, Ph. D.

Přihláška ke kurzu prostřednictvím přihlašovacího formuláře.

Další odborná příprava pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany – vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním radiační ochrany v radioterapii

Cena s DPH: 4700 Kč (3884 Kč bez DPH)

Kurz představuje šestihodinovou další odbornou přípravu, která je požadována vyhláškou 409/2016 Sb., a to pro pracovníky, kteří vykonávají následující činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany:

 • vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany jako dohlížející  osoba nebo osoba s přímým dohledem nad radiační ochranou na pracovišti radioterapie
 • vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany jako dohlížející osoba nebo jako osoba s přímým dohledem nad radiační ochranou při hodnocení vlastností ZIZ v radioterapii.

Online e-learningový kurz (více informací na úvodní straně) je rozdělen do třinácti tematických okruhů. Kurz není nutné absolvovat vcelku, můžete jej procházet po libovolných částech a kdykoliv se do něj opět vracet.

Mezi jednotlivé výukové slajdy je vložena kontrolní otázka či interaktivní prvek sloužící k ověření pochopení dané problematiky. Kurz je zakončen testem pro ověření znalostí (po kurzu Další odborné přípravy není potřeba absolvovat zkoušku na SÚJB).

Garant: Ing. Irena Koniarová, Ph. D.

Přihláška ke kurzu prostřednictvím přihlašovacího formuláře.

Další odborná příprava pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany – vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním radiační ochrany v nukleární medicíně

Cena s DPH: 4700 Kč (3884 Kč bez DPH)

Kurz představuje šestihodinovou další odbornou přípravu, která je požadována vyhláškou 409/2016 Sb., a to pro pracovníky, kteří vykonávají následující činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany:

 • vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany jako dohlížející  osoba nebo osoba s přímým dohledem nad radiační ochranou v nukleární medicíně

Online e-learningový kurz (více informací na úvodní straně) je rozdělen do jedenácti tematických okruhů. Kurz není nutné absolvovat vcelku, můžete jej procházet po libovolných částech a kdykoliv se do něj opět vracet.

Mezi jednotlivé výukové slajdy je vložena kontrolní otázka či interaktivní prvek sloužící k ověření pochopení dané problematiky. Kurz je zakončen testem pro ověření znalostí (po kurzu Další odborné přípravy není potřeba absolvovat zkoušku na SÚJB).

Garant: Ing. Dana Prchalová

Přihláška ke kurzu prostřednictvím přihlašovacího formuláře.

Další odborná příprava pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany – vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním radiační ochrany v radiodiagnostice

Cena s DPH: 4700 Kč (3884 Kč bez DPH)

Kurz představuje šestihodinovou další odbornou přípravu, která je požadována vyhláškou 409/2016 Sb., a to pro pracovníky, kteří vykonávají následující činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany:

 • vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany jako dohlížející  osoba nebo osoba s přímým dohledem nad radiační ochranou na pracovišti v radiodiagnostice
 • vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany jako dohlížející osoba nebo jako osoba s přímým dohledem nad radiační ochranou při hodnocení vlastností ZIZ v radiodiagnostice

Online e-learningový kurz (více informací na úvodní straně) je rozdělen do čtrnácti tematických okruhů. Kurz není nutné absolvovat vcelku, můžete jej procházet po libovolných částech a kdykoliv se do něj opět vracet.

Mezi jednotlivé výukové slajdy je vložena kontrolní otázka či interaktivní prvek sloužící k ověření pochopení dané problematiky. Kurz je zakončen testem pro ověření znalostí (po kurzu Další odborné přípravy není potřeba absolvovat zkoušku na SÚJB).

Garant: Ing. Lucie Súkupová, Ph. D.

Přihláška ke kurzu prostřednictvím přihlašovacího formuláře.


KURZY V PŘÍPRAVĚ

Momentálně není žádný kurz v přípravě.