E-learning kurzy další odborné přípravy a přípravy osob zajišťující radiační ochranu registranta

Kurzy radiační ochrany - další odborná příprava
E-learning kurzy radiační ochrany - další odborná příprava

SEZNAM DOSTUPNÝCH E-LEARNING KURZŮ RADIAČNÍ OCHRANY


Chcete-li se rovnou přihlásit do některého kurzu, použijte přihlašovací formulář.

Kurzy další odborné přípravy jsou pro držitele zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ) a je nutné je absolvovat do pěti let od obdržení dokladu o ZOZ. Potřebujete-li absolvovat kurz odborné přípravy, podívejte se na nabídku prezenčních kurzů odborné přípravy pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany.

Kurzy pro registranty (zubní rentgen, denzitometr) je nutné absolvovat v případě, že chcete být registrant. Poté je nutné kurz každých 5 let opakovat.


registranti

Vzdělávací kurz – příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta na pracovištích s rentgenovým kostním denzitometrem

Vzdělávací kurz - příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta na pracovištích s rentgenovým kostním denzitometrem

Cena s DPH: 3900 Kč (3223 Kč bez DPH)

Kurz představuje šestihodinovou přípravu, která je požadována vyhláškou 409/2016 Sb., a to pro pracovníky, kteří vykonávají:

  • přípravu osoby zajišťující radiační ochranu registranta na pracovištích s kostním rentgenovým zařízením

Online e-learningový kurz (více informací na úvodní straně) je rozdělen do šesti tematických okruhů. Kurz není nutné absolvovat vcelku, můžete jej procházet po libovolných částech a kdykoliv se do něj opět vracet.

Mezi jednotlivé výukové slajdy je vložena kontrolní otázka či interaktivní prvek sloužící k ověření pochopení dané problematiky. Kurz je zakončen testem pro ověření znalostí (po kurzu není potřeba absolvovat zkoušku na SÚJB).

Garant: Ing. Irena Koniarová, Ph.D.

Přihláška ke kurzu prostřednictvím přihlašovacího formuláře.


radioterapie


průmysl

Další odborná příprava pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany – soustavný dohled při používání zdrojů v průmyslu, školství nebo výzkumu

Další odborná příprava pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany – soustavný dohled při používání zdrojů v průmyslu, školství nebo výzkumu

Cena s DPH: 4700 Kč (3884 Kč bez DPH)

Kurz představuje šestihodinovou další odbornou přípravu, která je požadována vyhláškou 409/2016 Sb., a to pro pracovníky, kteří vykonávají následující činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany:

  • vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany jako dohlížející osoba nebo osoba s přímým dohledem nad radiační ochranou v průmyslu, školství nebo výzkumu

Online e-learningový kurz (více informací na úvodní straně) je rozdělen do sedmi tematických okruhů. Kurz není nutné absolvovat vcelku, můžete jej procházet po libovolných částech a kdykoliv se do něj opět vracet.

Mezi jednotlivé výukové slajdy je vložena kontrolní otázka či interaktivní prvek sloužící k ověření pochopení dané problematiky. Kurz je zakončen testem pro ověření znalostí (po kurzu Další odborné přípravy není potřeba absolvovat zkoušku na SÚJB).

Garant: RNDr. Zdeněk Rozlívka

Přihláška ke kurzu prostřednictvím přihlašovacího formuláře.

Další odborná příprava pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany – hodnocení vlastností zdrojů při používání zdrojů v průmyslu, školství nebo výzkumu

Další odborná příprava pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany – hodnocení vlastností zdrojů při používání zdrojů v průmyslu, školství nebo výzkumu

Cena s DPH: 4700 Kč (3884 Kč bez DPH)

Kurz představuje šestihodinovou přípravu, která je požadována vyhláškou 409/2016 Sb., a to pro pracovníky, kteří vykonávají následující činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany:

  • řízení a vykonávání hodnocení vlastností zdroje ionizujícího záření v průmyslu, školství a výzkumu.

Online e-learningový kurz (více informací na úvodní straně) je rozdělen do sedmi tematických okruhů. Kurz není nutné absolvovat vcelku, můžete jej procházet po libovolných částech a kdykoliv se do něj opět vracet.

Mezi jednotlivé výukové slajdy je vložena kontrolní otázka či interaktivní prvek sloužící k ověření pochopení dané problematiky. Kurz je zakončen testem pro ověření znalostí (po kurzu Další odborné přípravy není potřeba absolvovat zkoušku na SÚJB).

Garant: RNDr. Zdeněk Rozlívka

Přihláška ke kurzu prostřednictvím přihlašovacího formuláře.


radiodiagnostika

Další odborná příprava pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany – vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním radiační ochrany v radiodiagnostice

Další odborná příprava pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany – vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním radiační ochrany v radiodiagnostice

Cena s DPH: 4700 Kč (3884 Kč bez DPH)

Kurz představuje šestihodinovou další odbornou přípravu, která je požadována vyhláškou 409/2016 Sb., a to pro pracovníky, kteří vykonávají následující činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany:

  • vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany jako dohlížející  osoba nebo osoba s přímým dohledem nad radiační ochranou na pracovišti v radiodiagnostice
  • vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany jako dohlížející osoba nebo jako osoba s přímým dohledem nad radiační ochranou při hodnocení vlastností ZIZ v radiodiagnostice

Online e-learningový kurz (více informací na úvodní straně) je rozdělen do čtrnácti tematických okruhů. Kurz není nutné absolvovat vcelku, můžete jej procházet po libovolných částech a kdykoliv se do něj opět vracet.

Mezi jednotlivé výukové slajdy je vložena kontrolní otázka či interaktivní prvek sloužící k ověření pochopení dané problematiky. Kurz je zakončen testem pro ověření znalostí (po kurzu Další odborné přípravy není potřeba absolvovat zkoušku na SÚJB).

Garant: Ing. Lucie Súkupová, Ph. D.

Přihláška ke kurzu prostřednictvím přihlašovacího formuláře.


nukleární medicína


přírodní ozáření