Prezenční a online kurzy

SEZNAM PREZENČNÍCH A ONLINE KURZŮ

Kurz odborné přípravy pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany: podzim 2022

Cena: 8349 Kč s DPH (6900 Kč bez DPH)

V případě dotazu se prosím obraťte na prihlasky@radiacniochrana.cz.

Pořádáme kurzy odborné přípravy pro získání zvláštní odborné způsobilosti pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, a další odborné přípravy v souladu s Vyhláškou 409/2016 Sb.

Součástí kurzu je i přístup do naší elektronické vzdělávací platformy, kam budou umístěny studijní materiály a doplňující informace ke kurzu.

V případě zájmu o kurz vyplňte prosím

závaznou přihlášku do kurzu

Termín: 11. – 13. 10. 2022

Součástí kurzu je i přístup do naší elektronické vzdělávací platformy, kam budou umístěny studijní materiály a doplňující informace ke kurzu.

Místo konání: prezenčně (areál Státního ústavu radiační ochrany, v.v.i., Bartoškova 28, 140 00 Praha 4).

Pro představu o organizaci kurzu si můžete prohlédnout program kurzu pořádaného na jaře 2022.

Cena s DPH: 8349 Kč (6900 Kč bez DPH)


SEZNAM PREZENČNÍCH A ONLINE KURZŮ, KTERÉ JIŽ PROBĚHLY

Kurz odborné přípravy pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany – jaro 2022

Pořádáme kurzy odborné přípravy pro získání zvláštní odborné způsobilosti pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, a další odborné přípravy v souladu s Vyhláškou 409/2016 Sb.

Součástí kurzu je i přístup do naší elektronické vzdělávací platformy, kam budou umístěny studijní materiály a doplňující informace ke kurzu.

Termín: 5. – 7. 4. 2022

Místo konání: prezenčně (areál Státního ústavu radiační ochrany, v.v.i., Bartoškova 28, 140 00 Praha 4).

Prohlédnout si můžete program kurzu.

V případě dotazu se prosím obraťte na prihlasky@radiacniochrana.cz.

Cena s DPH: 8349 Kč (6900 Kč bez DPH)

Další odborná příprava pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany – Měření a hodnocení ozáření z přírodního zdroje záření ve stavbách s obytnými a pobytovými místnostmi

Kurz zabezpečuje další odbornou přípravu pro měření a hodnocení ozáření z přírodního zdroje ionizujícího záření ve stavbě podle § 33 zákona č. 263/2016 Sb. (atomového zákona) a § 18 vyhlášky č. 409/2016 Sb.

Náplň kurzu: Kurz další odborné přípravy si klade za cíl osvěžit vědomosti držitelů ZOZ a přinést informace o aktualitách v legislativě, v doporučení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, v měřicí technice a novinky z mezinárodního prostředí.

Kurz proběhne formou on-line přednášek lektorů – pracovníků SÚJB a SÚRO. Předpokládá se aktivní zapojení účastníků kurzu. Na závěr kurzu absolvují účastnící krátký test, který bude sloužit pro potvrzení jejich účasti na kurzu a jako zpětná vazba přednášejícím. Čistá délka kurzu je 6 h. Program kurzu počítá s přestávkou na oběd.

Cena s DPH: 3000 Kč (2480 Kč bez DPH)

Termín: 7. 12. 2021 9:00

Místo konání: on-line přes ZOOM

Přihlášky: Přihlášku prosím zasílejte na e-mailovou adresu radon@suro.cz do 1. 12. 2021

Další odborná příprava pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany – Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu

Kurz zabezpečuje další odbornou přípravu pro měření a hodnocení ozáření z přírodního zdroje ionizujícího záření ve stavbě podle § 33 zákona č. 263/2016 Sb. (atomového zákona) a § 18 vyhlášky č. 409/2016 Sb.

Náplň kurzu: Kurz další odborné přípravy si klade za cíl osvěžit vědomosti držitelů ZOZ a přinést informace o aktualitách v legislativě, v doporučení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, v měřicí technice a novinky z mezinárodního prostředí.

Kurz proběhne formou on-line přednášek lektorů – pracovníků SÚJB a SÚRO. Předpokládá se aktivní zapojení účastníků kurzu. Na závěr kurzu absolvují účastnící krátký test, který bude sloužit pro potvrzení jejich účasti na kurzu a jako zpětná vazba přednášejícím. Čistá délka kurzu je 6 h. Program kurzu počítá s přestávkou na oběd.

Cena s DPH: 3000 Kč (2480 Kč bez DPH)

Termín: 7. 12. 2021 9:00

Místo konání: on-line přes ZOOM

Přihlášky: Přihlášku prosím zasílejte na e-mailovou adresu radon@suro.cz do 1. 12. 2021

Další odborná příprava pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany – Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vodě

Kurz zabezpečuje další odbornou přípravu pro měření a hodnocení ozáření z přírodního zdroje ionizujícího záření ve stavbě podle § 33 zákona č. 263/2016 Sb. (atomového zákona) a § 18 vyhlášky č. 409/2016 Sb.

Náplň kurzu: Kurz další odborné přípravy si klade za cíl osvěžit vědomosti držitelů ZOZ a přinést informace o aktualitách v legislativě, v doporučení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, v měřicí technice a novinky z mezinárodního prostředí.

Kurz proběhne formou on-line přednášek lektorů – pracovníků SÚJB a SÚRO. Předpokládá se aktivní zapojení účastníků kurzu. Na závěr kurzu absolvují účastnící krátký test, který bude sloužit pro potvrzení jejich účasti na kurzu a jako zpětná vazba přednášejícím. Čistá délka kurzu je 6 h. Program kurzu počítá s přestávkou na oběd.

Cena s DPH: 3000 Kč (2480 Kč bez DPH)

Termín: 7. 12. 2021 9:00

Místo konání: on-line přes ZOOM

Přihlášky: Přihlášku prosím zasílejte na e-mailovou adresu radon@suro.cz do 1. 12. 2021


Přečtěte si podmínky pro zrušení účasti na kurzu Odborné přípravy.