Prezenční kurzy

SEZNAM PREZENČNÍCH KURZŮ

Jako prezenční (případně online) nabízíme hlavně kurzy odborné přípravy. Tyto kurzy je nutné absolvovat pokud potřebujete zvláštní odbornou způsobilost (ZOZ) k činnostem důležitým z hlediska radiační ochrany. Pokud již ZOZ máte, tak do pěti let od obdržení dokladu o ZOZ musíte absolvovat kurz další odborné přípravy, který nabízíme formou e-learningu.

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA

Kurz odborné přípravy pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany (lékařství, průmysl, přírodní ozáření): podzim 2023

Pořádáme kurz odborné přípravy pro získání zvláštní odborné způsobilosti pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, a další odborné přípravy v souladu s Vyhláškou 409/2016 Sb.

Termín: 17. 10. – 19. 10. 2023 (úterý – čtvrtek)

Kurz bude pokrývat oblasti:

  • Lékařství a průmysl. Kurz je také vhodný pro radiologické asistenty, kteří musejí kvůli specializačnímu vzdělávání získat zvláštní odbornou způsobilost na SÚJB.
  • Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech, vodách a na pracovištích NORM. Stanovování osobních dávek pracovníků na pracovišti s možným zvýšeným ozářením z přírodního zdroje záření nebo z radonu.
  • Měření a hodnocení ozáření z přírodního zdroje záření ve stavbě pro účely prevence pronikání radonu do stavby.

Přihláška ke kurzu prostřednictvím přihlašovacího formuláře.

Součástí kurzu je i přístup do naší elektronické vzdělávací platformy, kam budou umístěny studijní materiály a doplňující informace ke kurzu. V ceně kurzu je občerstvení v obědové pauze a přestávkách mezi bloky.

Místo konání: prezenčně (areál Státního ústavu radiační ochrany, v.v.i., Bartoškova 28, 140 00 Praha 4).

V případě dotazu se prosím obraťte na prihlasky@radiacniochrana.cz.

Cena s DPH: 9075 Kč (7500 Kč bez DPH)


SEZNAM PŘEDBĚŽNĚ PLÁNOVANÝCH KURZŮ

Mimo uvedené kurzy neplánujeme v dohledné době pořádat žádný další prezenční kurz. Další kurz odborné přípravy bude pořádán pravděpodobně na jaře 2024.


SEZNAM PREZENČNÍCH KURZŮ, KTERÉ JIŽ PROBĚHLY

Kurz odborné přípravy pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany (lékařské + průmysl): jaro 2023

Pořádáme kurz odborné přípravy pro získání zvláštní odborné způsobilosti pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, a další odborné přípravy v souladu s Vyhláškou 409/2016 Sb.

Kurz bude pokrývat pouze oblast lékařství a průmyslu. Kurz je také vhodný pro radiologické asistenty, kteří musejí kvůli specializačnímu vzdělávání získat zvláštní odbornou způsobilost na SÚJB.

Součástí kurzu je i přístup do naší elektronické vzdělávací platformy, kam budou umístěny studijní materiály a doplňující informace ke kurzu. V ceně kurzu je občerstvení v obědové pauze a přestávkách mezi bloky.

Termín: 28. – 30. 3. 2023 (úterý – čtvrtek)

Místo konání: prezenčně (areál Státního ústavu radiační ochrany, v.v.i., Bartoškova 28, 140 00 Praha 4).

Můžete si prohlédnout program kurzu.

Zápis do kurzu uzavřen z důvodu naplnění kapacity kurzu.

V případě dotazu se prosím obraťte na prihlasky@radiacniochrana.cz.

Cena s DPH: 9075 Kč (7500 Kč bez DPH)

Kurz odborné přípravy pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany: podzim 2022

Cena: 8349 Kč s DPH (6900 Kč bez DPH)

V případě dotazu se prosím obraťte na prihlasky@radiacniochrana.cz.

Pořádáme kurzy odborné přípravy pro získání zvláštní odborné způsobilosti pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, a další odborné přípravy v souladu s Vyhláškou 409/2016 Sb.

Součástí kurzu je i přístup do naší elektronické vzdělávací platformy, kam budou umístěny studijní materiály a doplňující informace ke kurzu.

Termín: 11. – 13. 10. 2022

Místo konání: prezenčně (areál Státního ústavu radiační ochrany, v.v.i., Bartoškova 28, 140 00 Praha 4).

Pro představu o organizaci kurzu si můžete prohlédnout program kurzu.

Cena s DPH: 8349 Kč (6900 Kč bez DPH)

Kurz odborné přípravy pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany: jaro 2022

Pořádáme kurzy odborné přípravy pro získání zvláštní odborné způsobilosti pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, a další odborné přípravy v souladu s Vyhláškou 409/2016 Sb.

Součástí kurzu je i přístup do naší elektronické vzdělávací platformy, kam budou umístěny studijní materiály a doplňující informace ke kurzu.

Termín: 5. – 7. 4. 2022

Místo konání: prezenčně (areál Státního ústavu radiační ochrany, v.v.i., Bartoškova 28, 140 00 Praha 4).

Prohlédnout si můžete program kurzu.

V případě dotazu se prosím obraťte na prihlasky@radiacniochrana.cz.

Cena s DPH: 8349 Kč (6900 Kč bez DPH)

Další odborná příprava pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany – Měření a hodnocení ozáření z přírodního zdroje záření ve stavbách s obytnými a pobytovými místnostmi

Kurz zabezpečuje další odbornou přípravu pro měření a hodnocení ozáření z přírodního zdroje ionizujícího záření ve stavbě podle § 33 zákona č. 263/2016 Sb. (atomového zákona) a § 18 vyhlášky č. 409/2016 Sb.

Náplň kurzu: Kurz další odborné přípravy si klade za cíl osvěžit vědomosti držitelů ZOZ a přinést informace o aktualitách v legislativě, v doporučení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, v měřicí technice a novinky z mezinárodního prostředí.

Kurz proběhne formou on-line přednášek lektorů – pracovníků SÚJB a SÚRO. Předpokládá se aktivní zapojení účastníků kurzu. Na závěr kurzu absolvují účastnící krátký test, který bude sloužit pro potvrzení jejich účasti na kurzu a jako zpětná vazba přednášejícím. Čistá délka kurzu je 6 h. Program kurzu počítá s přestávkou na oběd.

Cena s DPH: 3000 Kč (2480 Kč bez DPH)

Termín: 7. 12. 2021 9:00

Místo konání: on-line přes ZOOM

Přihlášky: Přihlášku prosím zasílejte na e-mailovou adresu radon@suro.cz do 1. 12. 2021

Další odborná příprava pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany – Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu

Kurz zabezpečuje další odbornou přípravu pro měření a hodnocení ozáření z přírodního zdroje ionizujícího záření ve stavbě podle § 33 zákona č. 263/2016 Sb. (atomového zákona) a § 18 vyhlášky č. 409/2016 Sb.

Náplň kurzu: Kurz další odborné přípravy si klade za cíl osvěžit vědomosti držitelů ZOZ a přinést informace o aktualitách v legislativě, v doporučení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, v měřicí technice a novinky z mezinárodního prostředí.

Kurz proběhne formou on-line přednášek lektorů – pracovníků SÚJB a SÚRO. Předpokládá se aktivní zapojení účastníků kurzu. Na závěr kurzu absolvují účastnící krátký test, který bude sloužit pro potvrzení jejich účasti na kurzu a jako zpětná vazba přednášejícím. Čistá délka kurzu je 6 h. Program kurzu počítá s přestávkou na oběd.

Cena s DPH: 3000 Kč (2480 Kč bez DPH)

Termín: 7. 12. 2021 9:00

Místo konání: on-line přes ZOOM

Přihlášky: Přihlášku prosím zasílejte na e-mailovou adresu radon@suro.cz do 1. 12. 2021

Další odborná příprava pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany – Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vodě

Kurz zabezpečuje další odbornou přípravu pro měření a hodnocení ozáření z přírodního zdroje ionizujícího záření ve stavbě podle § 33 zákona č. 263/2016 Sb. (atomového zákona) a § 18 vyhlášky č. 409/2016 Sb.

Náplň kurzu: Kurz další odborné přípravy si klade za cíl osvěžit vědomosti držitelů ZOZ a přinést informace o aktualitách v legislativě, v doporučení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, v měřicí technice a novinky z mezinárodního prostředí.

Kurz proběhne formou on-line přednášek lektorů – pracovníků SÚJB a SÚRO. Předpokládá se aktivní zapojení účastníků kurzu. Na závěr kurzu absolvují účastnící krátký test, který bude sloužit pro potvrzení jejich účasti na kurzu a jako zpětná vazba přednášejícím. Čistá délka kurzu je 6 h. Program kurzu počítá s přestávkou na oběd.

Cena s DPH: 3000 Kč (2480 Kč bez DPH)

Termín: 7. 12. 2021 9:00

Místo konání: on-line přes ZOOM

Přihlášky: Přihlášku prosím zasílejte na e-mailovou adresu radon@suro.cz do 1. 12. 2021


Přečtěte si podmínky pro zrušení účasti na kurzu Odborné přípravy.