Prezenční kurzy radiační ochrany

SEZNAM PREZENČNÍCH KURZŮ RADIAČNÍ OCHRANY (odborná příprava, další odborná příprava)

Jako prezenční (případně online) nabízíme hlavně kurzy odborné přípravy. Kurz odborné přípravy je nutné absolvovat pokud potřebujete zvláštní odbornou způsobilost (ZOZ) k činnostem důležitým z hlediska radiační ochrany. Pokud již ZOZ máte, tak do pěti let od obdržení dokladu o ZOZ musíte absolvovat kurz další odborné přípravy, který nabízíme (převážně) formou e-learningu.

Kurz odborné přípravy pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany (lékařství, průmysl, přírodní ozáření): podzim 2024

Pořádáme kurz odborné přípravy pro získání zvláštní odborné způsobilosti pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, a další odborné přípravy v souladu s Vyhláškou 409/2016 Sb.

Termín: 22. 10. – 24. 10. 2024 (úterý – čtvrtek).

Prohlédnout si můžete program kurzu z minulého běhu kurzu.

Kurz odborné přípravy bude pokrývat oblasti:

  • Lékařství a průmysl. Kurz je také vhodný pro radiologické asistenty, kteří musejí kvůli specializačnímu vzdělávání získat zvláštní odbornou způsobilost na SÚJB.
  • Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech, vodách a na pracovištích NORM. Stanovování osobních dávek pracovníků na pracovišti s možným zvýšeným ozářením z přírodního zdroje záření nebo z radonu.
  • Měření a hodnocení ozáření z přírodního zdroje záření ve stavbě pro účely prevence pronikání radonu do stavby.

Součástí kurzu je i přístup do naší elektronické vzdělávací platformy, kam budou umístěny studijní materiály a doplňující informace ke kurzu.

Místo konání: prezenčně (areál Státního ústavu radiační ochrany, v.v.i., Bartoškova 28, 140 00 Praha 4).

V případě dotazu se prosím obraťte na prihlasky@radiacniochrana.cz.

Cena s DPH: 9075 Kč (7500 Kč bez DPH)

Přihláška do kurzu.


SEZNAM PŘEDBĚŽNĚ PLÁNOVANÝCH KURZŮ RADIAČNÍ OCHRANY

Momentálně není žádný kurz v přípravě. S velkou pravděpodobností proběhne další kurz odborné přípravy na jaře 2025.


SEZNAM PREZENČNÍCH KURZŮ, KTERÉ JIŽ PROBĚHLY

Kurz další odborné přípravy pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany – oblast přírodního ozáření: 8. 12. 2023

Kurz další odborné přípravy pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany - oblast přírodního ozáření

Kurz zabezpečuje další odbornou přípravu podle § 33 zákona č. 263/2016 Sb. (atomového zákona) a § 18 vyhlášky č. 409/2016 Sb.

Termín: 8. 12. 2023 8:30 (pátek)

Místo konání: prezenčně (areál Státního ústavu radiační ochrany, v.v.i., Bartoškova 28, 140 00 Praha 4).

Kurz bude pokrývat oblasti:

  • Měření a hodnocení ozáření z přírodního zdroje záření ve stavbách s obytnými a pobytovými místnostmi.
  • Stanovování osobních dávek pracovníků na pracovišti s možným zvýšeným ozářením z radonu.
  • Stanovování osobních dávek pracovníků na pracovišti s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření.

Kurz další odborné přípravy si klade za cíl osvěžit vědomosti držitelů ZOZ a přinést informace o aktualitách v legislativě, v doporučení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, v měřicí technice a novinky z mezinárodního prostředí.

Součástí kurzu je i přístup do naší elektronické vzdělávací platformy, kam budou umístěny studijní materiály a doplňující informace ke kurzu. V ceně kurzu je občerstvení v obědové pauze a přestávkách mezi bloky.

Cena s DPH: 3900 Kč (3223 Kč bez DPH)

Kurz odborné přípravy pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany (lékařství, průmysl, přírodní ozáření): podzim 2023

Kurz odborné přípravy pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany (lékařství, průmysl, přírodní ozáření) - podzim 2023

Pořádáme kurz odborné přípravy pro získání zvláštní odborné způsobilosti pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, a další odborné přípravy v souladu s Vyhláškou 409/2016 Sb.

Termín: 17. 10. – 19. 10. 2023 (úterý – čtvrtek)

Prohlédnout si můžete program kurzu.

Kurz odborné přípravy bude pokrývat oblasti:

  • Lékařství a průmysl. Kurz je také vhodný pro radiologické asistenty, kteří musejí kvůli specializačnímu vzdělávání získat zvláštní odbornou způsobilost na SÚJB.
  • Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech, vodách a na pracovištích NORM. Stanovování osobních dávek pracovníků na pracovišti s možným zvýšeným ozářením z přírodního zdroje záření nebo z radonu.
  • Měření a hodnocení ozáření z přírodního zdroje záření ve stavbě pro účely prevence pronikání radonu do stavby.

Součástí kurzu je i přístup do naší elektronické vzdělávací platformy, kam budou umístěny studijní materiály a doplňující informace ke kurzu.

Místo konání: prezenčně (areál Státního ústavu radiační ochrany, v.v.i., Bartoškova 28, 140 00 Praha 4).

V případě dotazu se prosím obraťte na prihlasky@radiacniochrana.cz.

Cena s DPH: 9075 Kč (7500 Kč bez DPH)

Do kurzu se již není možné přihlásit.

Kurz odborné přípravy pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany (lékařské + průmysl): jaro 2023

Kurz odborné přípravy pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany (lékařské + průmysl): jaro 2023

Pořádáme kurz odborné přípravy pro získání zvláštní odborné způsobilosti pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, a další odborné přípravy v souladu s Vyhláškou 409/2016 Sb.

Kurz bude pokrývat pouze oblast lékařství a průmyslu. Kurz je také vhodný pro radiologické asistenty, kteří musejí kvůli specializačnímu vzdělávání získat zvláštní odbornou způsobilost na SÚJB.

Součástí kurzu je i přístup do naší elektronické vzdělávací platformy, kam budou umístěny studijní materiály a doplňující informace ke kurzu. V ceně kurzu je občerstvení v obědové pauze a přestávkách mezi bloky.

Termín: 28. – 30. 3. 2023 (úterý – čtvrtek)

Místo konání: prezenčně (areál Státního ústavu radiační ochrany, v.v.i., Bartoškova 28, 140 00 Praha 4).

Můžete si prohlédnout program kurzu.

Zápis do kurzu uzavřen z důvodu naplnění kapacity kurzu.

V případě dotazu se prosím obraťte na prihlasky@radiacniochrana.cz.

Cena s DPH: 9075 Kč (7500 Kč bez DPH)

Kurz odborné přípravy pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany: podzim 2022

Odborná příprava - podzim 2022

Cena: 8349 Kč s DPH (6900 Kč bez DPH)

V případě dotazu se prosím obraťte na prihlasky@radiacniochrana.cz.

Pořádáme kurzy odborné přípravy pro získání zvláštní odborné způsobilosti pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, a další odborné přípravy v souladu s Vyhláškou 409/2016 Sb.

Součástí kurzu je i přístup do naší elektronické vzdělávací platformy, kam budou umístěny studijní materiály a doplňující informace ke kurzu.

Termín: 11. – 13. 10. 2022

Místo konání: prezenčně (areál Státního ústavu radiační ochrany, v.v.i., Bartoškova 28, 140 00 Praha 4).

Pro představu o organizaci kurzu si můžete prohlédnout program kurzu.

Cena s DPH: 8349 Kč (6900 Kč bez DPH)

Kurz odborné přípravy pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany: jaro 2022

Odborné příprava pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany: jaro 2022

Pořádáme kurzy odborné přípravy pro získání zvláštní odborné způsobilosti pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, a další odborné přípravy v souladu s Vyhláškou 409/2016 Sb.

Součástí kurzu je i přístup do naší elektronické vzdělávací platformy, kam budou umístěny studijní materiály a doplňující informace ke kurzu.

Termín: 5. – 7. 4. 2022

Místo konání: prezenčně (areál Státního ústavu radiační ochrany, v.v.i., Bartoškova 28, 140 00 Praha 4).

Prohlédnout si můžete program kurzu.

V případě dotazu se prosím obraťte na prihlasky@radiacniochrana.cz.

Cena s DPH: 8349 Kč (6900 Kč bez DPH)

Další odborná příprava pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany – Měření a hodnocení ozáření z přírodního zdroje záření ve stavbách s obytnými a pobytovými místnostmi

Kurz zabezpečuje další odbornou přípravu pro měření a hodnocení ozáření z přírodního zdroje ionizujícího záření ve stavbě podle § 33 zákona č. 263/2016 Sb. (atomového zákona) a § 18 vyhlášky č. 409/2016 Sb.

Náplň kurzu: Kurz další odborné přípravy si klade za cíl osvěžit vědomosti držitelů ZOZ a přinést informace o aktualitách v legislativě, v doporučení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, v měřicí technice a novinky z mezinárodního prostředí.

Kurz proběhne formou on-line přednášek lektorů – pracovníků SÚJB a SÚRO. Předpokládá se aktivní zapojení účastníků kurzu. Na závěr kurzu absolvují účastnící krátký test, který bude sloužit pro potvrzení jejich účasti na kurzu a jako zpětná vazba přednášejícím. Čistá délka kurzu je 6 h. Program kurzu počítá s přestávkou na oběd.

Cena s DPH: 3000 Kč (2480 Kč bez DPH)

Termín: 7. 12. 2021 9:00

Místo konání: on-line přes ZOOM

Přihlášky: Přihlášku prosím zasílejte na e-mailovou adresu radon@suro.cz do 1. 12. 2021

Další odborná příprava pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany – Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu

Kurz zabezpečuje další odbornou přípravu pro měření a hodnocení ozáření z přírodního zdroje ionizujícího záření ve stavbě podle § 33 zákona č. 263/2016 Sb. (atomového zákona) a § 18 vyhlášky č. 409/2016 Sb.

Náplň kurzu: Kurz další odborné přípravy si klade za cíl osvěžit vědomosti držitelů ZOZ a přinést informace o aktualitách v legislativě, v doporučení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, v měřicí technice a novinky z mezinárodního prostředí.

Kurz proběhne formou on-line přednášek lektorů – pracovníků SÚJB a SÚRO. Předpokládá se aktivní zapojení účastníků kurzu. Na závěr kurzu absolvují účastnící krátký test, který bude sloužit pro potvrzení jejich účasti na kurzu a jako zpětná vazba přednášejícím. Čistá délka kurzu je 6 h. Program kurzu počítá s přestávkou na oběd.

Cena s DPH: 3000 Kč (2480 Kč bez DPH)

Termín: 7. 12. 2021 9:00

Místo konání: on-line přes ZOOM

Přihlášky: Přihlášku prosím zasílejte na e-mailovou adresu radon@suro.cz do 1. 12. 2021

Další odborná příprava pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany – Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vodě

Kurz zabezpečuje další odbornou přípravu pro měření a hodnocení ozáření z přírodního zdroje ionizujícího záření ve stavbě podle § 33 zákona č. 263/2016 Sb. (atomového zákona) a § 18 vyhlášky č. 409/2016 Sb.

Náplň kurzu: Kurz další odborné přípravy si klade za cíl osvěžit vědomosti držitelů ZOZ a přinést informace o aktualitách v legislativě, v doporučení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, v měřicí technice a novinky z mezinárodního prostředí.

Kurz proběhne formou on-line přednášek lektorů – pracovníků SÚJB a SÚRO. Předpokládá se aktivní zapojení účastníků kurzu. Na závěr kurzu absolvují účastnící krátký test, který bude sloužit pro potvrzení jejich účasti na kurzu a jako zpětná vazba přednášejícím. Čistá délka kurzu je 6 h. Program kurzu počítá s přestávkou na oběd.

Cena s DPH: 3000 Kč (2480 Kč bez DPH)

Termín: 7. 12. 2021 9:00

Místo konání: on-line přes ZOOM

Přihlášky: Přihlášku prosím zasílejte na e-mailovou adresu radon@suro.cz do 1. 12. 2021


Přečtěte si podmínky pro zrušení účasti na kurzu Odborné přípravy.