Lineární ozařovač

Ozařovna lineráního ozařovače FNKV

Ovládání lineárního ozařovače Varian

Ozařovna brachyterapeutického ozařovače s iridiem 192