Storno podmínky pro kurzy Odborné přípravy

STORNO PODMÍNKY PRO PREZENČNÍ KURZY

Následující storno podmínky se vztahují na prezenční kurzy (Odborná příprava pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, prezenční kurz Další odborné přípravy), není-li v popisu nebo v přihlášce ke kurzu uvedeno jinak.


Zrušení účasti na odborném kurzu ze strany účastníka

a) pokud se účastník nedostaví na kurz, uhrazený poplatek se nevrací

b) pokud se účastník nemůže kurzu zúčastnit, může za sebe poslat náhradníka – tuto změnu akceptujeme i v den konání akce, uhrazený poplatek je převeden na náhradníka

c) pokud přihlášený zruší svou účast na kurzu, je nutné stornování přihlášky provést písemně zasláním e-mailu na adresu: prihlasky@radiacniochrana.cz, poté vrací SÚRO, v.v.i. účastnický poplatek nebo jeho adekvátní výši (dle níže uvedených storno podmínek) ve lhůtě stanovené zákonem takto:

zrušení účastivýše vrácené částky poplatku
21 a více dní před konáním kurzu100 %
11 – 20 dní před konáním kurzu50 %
10 a méně dní před konáním kurzu0 %

Rozhodující je den zaslání e-mailu o zrušení účasti.

d) pokud je účast na kurzu zrušena ze zdravotních důvodů, záloha Vám bude na základě dokladu o nemoci (např. neschopenka, lékařská zpráva) vrácena.

Zrušení odborného kurzu ze strany SÚRO, v.v.i.

Dojde-li ke zrušení kurzu ze strany SÚRO, v.v.i. (nemoc lektora nebo jiné vážné důvody):

a) účastník může navštívit seminář v náhradním termínu, který stanoví SÚRO, v.v.i.

b) účastnický poplatek bude v plné výši vrácen bankovním převodem na účet, z kterého byl odborný kurz uhrazen ve lhůtě stanovené zákonem

c) poplatek je možné využít na jiný volný kurz dle dohody s účastníkem